Túi giấy kraft - 199+ Mẫu túi giấy đẹp giá rẻ, phổ biến nhất 2022

Túi giấy đáy vuông có quai V3 (28.5 x 19 x 12)

2.400

Túi giấy kraft - 199+ Mẫu túi giấy đẹp giá rẻ, phổ biến nhất 2022

Túi giấy đáy vuông có quai V4 (33 x 19 x 10)

2.400

Túi giấy kraft - 199+ Mẫu túi giấy đẹp giá rẻ, phổ biến nhất 2022

Túi giấy đáy vuông có quai V5 (41.5×21.5×15)

2.600

Túi giấy kraft - 199+ Mẫu túi giấy đẹp giá rẻ, phổ biến nhất 2022

Túi giấy đáy vuông có quai V6 (33 x 21.5 x 15)

2.400

Túi giấy kraft - 199+ Mẫu túi giấy đẹp giá rẻ, phổ biến nhất 2022

Túi giấy đáy vuông có quai V7 (36 x 28 x 10)

2.600

Túi giấy kraft - 199+ Mẫu túi giấy đẹp giá rẻ, phổ biến nhất 2022

Túi giấy đáy vuông có quai V8 (30x 25 x 10)

2.400

Túi giấy kraft - 199+ Mẫu túi giấy đẹp giá rẻ, phổ biến nhất 2022

Túi giấy đáy vuông V1.5 (24×13.5×8)

1.050

Túi giấy kraft - 199+ Mẫu túi giấy đẹp giá rẻ, phổ biến nhất 2022

Túi giấy đáy vuông V2 (29.5×15.5×9)

1.050

Túi giấy kraft - 199+ Mẫu túi giấy đẹp giá rẻ, phổ biến nhất 2022

Túi giấy đáy vuông V3 (28.5×19×12)

1.500

Túi giấy kraft - 199+ Mẫu túi giấy đẹp giá rẻ, phổ biến nhất 2022

Túi giấy đáy vuông V4 (33×19×10)

1.500

Túi giấy kraft - 199+ Mẫu túi giấy đẹp giá rẻ, phổ biến nhất 2022

Túi giấy đáy vuông V5 (41.5×21.5×15)

1.700

Túi giấy kraft - 199+ Mẫu túi giấy đẹp giá rẻ, phổ biến nhất 2022

Túi giấy đựng bánh mì B1 (19×8.5×4.5cm)

330