Giấy kraft

Giấy kraft nhật trắng (120 gsm)

Liên hệ 097.146.1414